МИСИЯ  Йолука е неправителствена организация с нестопанска цел, чиято мисия е създаване и прилагане на  планове и стратегии за опазване и управление на биологичното и културно разнообразие. Фондацията  цели приобщаване към природата чрез провеждането на научни изследвания, дейности с  осведомителен и образователен характер и ангажира човешки и икономически ресурси в  преодоляването на национални и културни бариери.  ВИЗИЯ Йолука провежда изследвания, насочени към опазване на културното и биологично разнообразие  чрез създаване, прилагане и управление на иновативни проекти със социален характер и ангажиране  на икономически и природни ресурси, насочвайки общественото внимание към значимостта на  околната среда. 
ЦЕЛ  Основна цел на Фондацията е развитието на дейности, свързани с изучаването на биологичното и културно разнообразие, тяхното разпространение, опазване, популяризиране и възстановяване по целия свят.
Портрет
Начало За Нас Услуги Наука Дейности Партньори Галерия Web Mail EN BG Фондация ЙОЛУКА ЕВРОПА ул.”Пиер Дегейтър” 9, Бл.3, Ет.19, Ап.74, София, България. Тел: 00359-2-4484279. contactus@yoluka.eu