Иля Акоста  Аз съм дипломиран биолог, завършил Националния Университет на Колумбия и  специализирал Екология на земните екосистеми и Екология на бозайници. Интересувам се от  опазване на биоразнообразието, екологични взаимодействия при бозайници, фрагментация  на хабитати и научно-образователни дейности по екология. Във фокуса на моята научна  дейност  е създаването на информационни системи, предлагащи способи за управление на  данни, свързани със запазването на флора и фауна. Понастоящем работя над морфологични  варияции при прилепи, в зависимост от начина, по който те използват принадлежащото им  местообитание.  Ружа Бабекова, PhD  Дисертационният ми труд е  на тема “Контрол на Генетично модифицирани организми”.  Експерименталната работа по него извърших в Баварската Служба по Безопасност на  Храните, където прекарах 3 години в усвояване на различни молекулярни техники и  подходи. Като член на “Йолука” извършвам и направлявам изследователската дейност за  анализ на генетичния фонд на видове и популации и прилагане на иновативни стратегии за  опазване на биоразнообразието, базирайки се на идеята, че генетичното разнообразие на  видовете е от основно значение за тяхното оцеляване.    Енцо Р. Гарсия Бартоломей  Аз съм дипломиран морски еколог (Университет Антофагаста, Чили), специализирал в  областта “Проучване влиянията върху околната среда”. Имам международен сертификат за  професионален гмуркач, подводна фотография и филмиране. Също имам опит в  управлението на научни проекти и изследвания в областта на молекулярна биология и  морска микробиология. В професионалното си развитие като член на Фондация “Йолука”  прилагам уменията си цитирани по-горе със сериозните познания в областта на опазването  на биоразнообразието, фокусирайки се върху стратегии за управление и защита на  природните ресурси.  
 Home About Us Services Research Activities Partners Gallery Web Mail EN BG    .  9, .3, .19, .74, , . : 00359-2-4484279. contactus@yoluka.eu